Instalator

Projektant

Monter

Serwisant

Generalny wykonawca

Działamy od roku


2019


Obszary działalności


  • Małopolskie

  • Lubuskie

  • Mazowieckie

  • Śląskie

  • Świętokrzyskie

  • Kujawsko-pomorskie

  • Dolnośląskie

Siedziba


ul. POR. HALSZKI 28A/23 MAŁOPOLSKIE KRAKÓW woj. Małopolskie

Strona www
www.solektro.pl

Instalacje realizujemy od roku


2019Dodatkowo oferowane usługi


Instalacje

Projektowanie

Finansowanie

Montaż konstrukcji

Audyty energetyczne

Serwis i utrzymanie


Dlaczego warto pracować z nami


Firma Solektro stworzona została z pasji i chęci do kreowania i wdrażania świadomości ekologicznej. Naszym głównym celem jest popularyzowanie produktów bazujących na źródłach energii odnawialnej. Dostarczamy systemy wytwarzające energię cieplną i elektryczną, które funkcjonują w zgodzie z naturą, a to w obecnych czasach jest kwestia istotna i powinna być traktowana jako priorytetowa – zależy nam, żeby się do tego przyczynić. Drugim, nie mniej ważnym celem naszej firmy jest stworzenie i utrzymanie na rynku pozycji konkurencyjnego, rzetelnego i darzonego zaufaniem partnera biznesowego, który oferuje produkty, usługi i technologie z uwzględnieniem najwyższej jakości.


Więcej o naszej Firmie


Zajmujemy się: – kompleksową realizacją wszystkich rodzajów instalacji fotowoltaicznych dla domu, gospodarstw rolnych oraz firm, – jesteśmy z klientem na każdym etapie: projekt, właściwy dobór mocy, realizacja (instalacja i dobór komponentów), pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania w wybranej formie, montaż i szkolenie techniczne z obsługi instalacji, przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej i monitoring pracy instalacji po jej zamontowaniu.


Oferowane technologie


Fotowoltaika

Gwarancja


Okres gwarancji w ujęciu rocznym:

15

RĘKOJMIA INSTALATORSKA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ Niniejsza rękojmia jest wystawiona przez firmę Solektro Sp. z o.o. z siedzibą: 30-611 Kraków, ul. Por. Halszki 28A/23 NIP: 9442263066. Niniejsza rękojmia przysługuje do instalacji fotowoltaicznych wykonanych przez firmę Solektro Sp. z o.o. na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej. Niniejszy dokument opisuje zakres i warunki obowiązywania rękojmi instalatorskiej. I. Warunki Rękojmi Niniejsza rękojmia przysługuje od dnia wykonania instalacji oraz uzyskania pełnej płatności od Zlecającego, określonej w fakturze końcowej. W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania instalacji należy niezwłocznie powiadomić firmę Solektro Sp. z o.o. telefonicznie lub mailowo pod adresem serwis@solektro.pl Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.solektro.pl Na potrzeby niniejszej rękojmi Solektro Sp. z o.o. prowadzi dokumentację podczas montażu oraz dokumentację powykonawczą w formie zdjęć, notatek oraz protokołu odbioru instalacji. Dokumentacja ma na celu przyśpieszenie procesu wykrywania i usuwania usterek oraz rozstrzyganie sporów. Inwestor ma prawo wglądu do dokumentacji sporządzonej dla swojej instalacji. W przypadku nieuzasadnionego wezwania, lub w okresie po wygaśnięciu rękojmi Solektro Sp. z o.o. świadczy usługi serwisowe odpłatnie wg indywidualnej wyceny. II. Zakres rękojmi Solektro Sp. z o.o. gwarantuje, że wszystkie urządzenia wykorzystane podczas montażu instalacji są fabrycznie nowe i zostały zainstalowane zgodnie ze wskazówkami/instrukcjami montażu producenta sprzętu oraz z zachowaniem zasad należytej staranności. Solektro Sp. z o.o. gwarantuje, że jeżeli w ciągu trwania niniejszej rękojmi wystąpią usterki wynikające z wadliwego wykonania instalacji, Solektro Sp. z o.o. na swój koszt dokona naprawy instalacji. Niniejsza rękojmia obowiązuje tylko i wyłącznie dla urządzeń zainstalowanych oryginalnie przez Solektro Sp. z o.o. podczas montażu, nie jest przenośna i wygasa w przypadku jakichkolwiek zmian dokonanych przez firmy zewnętrzne, klienta osobiście lub przez osoby trzecie. Niniejsza rękojmia nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, ingerencji osób trzecich lub też w wyniku niewłaściwego użytkowania. Niniejsza rękojmia nie obejmuje szkód powstałych z przyczyn niezależnych od Solektro Sp. z o.o. w tym spowodowanych siłą wyższą. Niniejsza rękojmia nie obejmuje kosztów ew. przesyłki urządzeń do oryginalnego producenta/dystrybutora urządzeń ani kosztów dodatkowych z tym związanych, jeżeli uszkodzenie powstało z wyraźnej winy Zleceniodawcy. III. Okres trwania rękojmi Okres trwania rękojmi instalatorskiej Elektrowni Fotowoltaicznej wynosi 15 lat od dnia wykonania instalacji określonego w fakturze końcowej.


Współpracujemy z firmami


Producenci

Ulica

Tigo

SolarEdge

Sofar

SAJ

SMA

Huawei

Growatt

Fronius

Afore

RISEN

Hanplast

AE Solar

Astroenergy

SHARP

LG

BRUK-BET

Ja Solar

Jinko

Q.Cells

LONGI

Kredytodawcy

Alior

BNP

Santander Consumer Bank

Galeria


Nasza Realizacja
Nasza realizacja
Nasza realizacja
Nasza realizacja
Nasza realizacja

Recenzje


Nie dodano jeszcze żadnej recenzji.


Nie możesz tu podawać danych osobowych zgodnie z polityką prywatności*

Dziękujemy za informację!

Komentarze lub sugestie? Przekaż nam tutaj.

Dziękujemy za Twoją opinię!